USA-kunskap B

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5EN751

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om centrala delar av USA:s historia, kultur- och samhällsliv, samt om aktuell forskning inom nordamerikastudier. Kursen bidrar också till att utveckla dina färdigheter i att såväl muntligt som skriftligt kommunicera på engelska om de sakområden och problemställningar som kursen behandlar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin