Minne och kulturarv i USA

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5EN754

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar betydelsen av kulturarv och kulturellt minne i USA i historiska och samtida perspektiv. I centrum står frågor om identitet, nationalism, politik och kommersialism, hur historia representerats i exempelvis monument, muséer, minnesfiranden, politiska debatter och populärkultur, samt de konflikter som regelbundet uppstår i USA runt minnes- och kulturarvsfrågor.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin