Estetik B

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5ES011

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen är på 30 hp och du läser två delkurser och skriver en uppsats.

I den första delkursen, Filosofisk estetik: tre centrala problem (15 hp), studerar vi tre centrala områden inom den filosofiska estetiken och analyserar tre specifika frågeställningar. Först tittar vi på ett specifikt estetiskt begrepp (till exempel begrepp som värde, upplevelse eller omdöme) och utforskar olika teorier och definitioner om hur detta begrepp bör tolkas. Sedan vänder vi oss till en frågeställning om konsten eller en viss konstform för att få bättre insikt i hur konst kan påverka oss och varför vi anser att konsten är värdefull (till exempel: "Kan musik uttrycka känslor?" eller "Hur skiljer sig tavlor från fotografier?"). Till sist behandlar vi en fråga som berör estetikens utvidgning och bredare tillämpning, det vill säga utanför den konstnärliga sfären (till exempel "Hur upplever vi naturen estetiskt?", "Kan funktionella objekt eller vardagsföremål vara vackra?"). De specifika frågeställningarna kan variera från termin till termin.

Efter den första delkursen väljer du en av två valbara kurser (7,5 hp). Exempel på kurser som givits är Konstens ontologi och Estetikens klassiker. Se kommande valbara kurser.

Medan delkurserna är avsedda att ge en fördjupad förståelse av de frågor, teorier och argument som diskuteras inom den filosofiska estetiken, får du genom uppsatsmomentet (7,5 hp) träning i att skriva en akademisk uppsats och att utveckla och formulera dina tankar kring en frågeställning inom estetiken.

Observera att om du avser att ta en kandidatexamen i estetik behöver du ha 90 hp i estetik. Om du kommer från Praktisk filosofi A eller Teoretisk filosofi A till Estetik B och därefter läser Estetik C (30 hp) behöver du alltså komplettera med ytterligare 30 hp i estetik för att kunna använda estetik som huvudområde i en kandidatexamen. Läs mer om examenskrav.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin