Estetik A

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5ES065

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

I ämnet estetik behandlas övergripande filosofiska teorier och idéer om konstens väsen, sambandet mellan olika konstformer, konstens roll i samhället, och om estetiska upplevelser i vardagslivet och kulturen i stort. Kursen presenterar tematiskt estetikens mest betydelsefulla filosofiska frågeställningar och inriktningar, och belyser estetikens idéhistoria från antiken till nutid.

Kursen består av följande delkurser om 7,5 hp:

  • A1. Konstfilosofi: Vad är konst?
  • A2. Estetik och politik: Konst, makt och kunskap
  • A3. Kultur, kritik och estetik
  • A4. Estetik och filosofi: Är konsten död?

Delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin