Film och filosofi

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5ES075

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Vad är sanning? Kan vi tänka och handla fritt? Utgör artificiell intelligens ett hot för människan? Kan propaganda vara konst? Kursen ger en introduktion till en rad olika filosofiska frågeställningar genom att knyta dem till specifika filmer.

Under tio veckor kommer du att se en film och delta i en föreläsning samt ett seminarium om filmen. Föreläsningarnas funktion är att introducera filmen genom att ge en systematisk översikt av de filosofiska frågeställningar som filmen väcker. Seminarierna kommer att anknyta mer direkt till filmerna och läsmaterialet. Varje film har valts utifrån det sätt på vilket den belyser enskilda filosofiska frågor och problem.

Delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin