Teoretisk filosofi B

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5FT012

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen bygger vidare på de kunskaper som förvärvats i Teoretisk filosofi A. Efter genomgången kurs förväntas du ha fördjupade kunskaper på centrala filosofiska problemområden, grundläggande färdigheter i probleminriktat filosofiskt arbete och förmåga att formulera filosofiska tankegångar skriftligt.

Kursen består av följande delkurser:

Delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin