Teoretisk filosofi C

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5FT013

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Efter genomgången kurs förväntas du ha fått en första kontakt med egen forskning, redovisad i form av en uppsats, och fördjupad kännedom om två olika områden inom filosofin. Kursen består av tre delkurser: två valbara kurser om 7,5 hp vardera och en C-uppsats om 15 hp. Kommande valbara kurser.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin