Teoretisk filosofi C

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5FT013

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Teoretisk filosofi C består av två valbara delkurser (7,5 hp vardera) och ett längre examensarbete (för kandidatexamen) i form av en uppsats (15 hp).

De valbara delkurserna varierar från termin till termin. Några exempel på kurser som givits tidigare år är Modalitet: Hur världen kunde, skulle och måste vara, Antik filosofi som ett sätt att leva, Perspektiv i språk och tänkande, Tillämpad epistemologi, Mellan fiktion och icke-fiktion, Begreppslig ingenjörskonst, Platons Gorgias, Tidens filosofi. Se kommande valbara delkurser.

Efter genomgången kurs förväntas du ha fått en första kontakt med egen forskning redovisad i form av en C-uppsats.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin