Bebyggelsens tradition och historia

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5KV790

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen belyser bebyggelsens tradition och historia, vilket även inbegriper arkitekturens historia och stilspråk. Byggnadstradition och bebyggelsehistoria är centrala för kursen och både urban och rural bebyggelse behandlas. Landsbygdens folkliga byggnadsskick sätts i relation till samhällets utveckling liksom staden med dess årsringar och morfologi. Fokus ligger på svenska förhållanden men med utblickar mot omvärlden. Arkitekturens historia och terminologi i Västerlandet behandlas översiktligt. Kursen problematiserar också tidigare bebyggelsehistorisk forskning i Sverige.

Stor vikt läggs vid bebyggelsens funktion och sammanhang. I kursen lyfter vi fram de specifika byggnadstyper och bebyggelsemiljöer som samhället är format kring, till exempel det offentliga rummet och dess byggnader, och samhällstyper som präglats av handel, industri eller kommunikation.

Distanskursens upplägg: Kursen använder en digital lärplattform för undervisning och kommunikation. Plattformen innehåller all information rörande kursen och används för genomförande av kursens obligatoriska aktiviteter. Undervisningen sker i huvudsak genom studieanvisningar, inspelade föreläsningar, övningsuppgifter och diskussioner. En förutsättning för att kunna följa kursen är tillgång till dator samt internetuppkoppling. Undervisning och examination genomförs helt via lärplattformen. Inga obligatoriska träffar på campus ingår.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin