Latinsk prosa från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden I

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5LA809

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig fördjupade kunskaper om den latinska prosan från republikens sista decennier och kejsartidens första 200 år (cirka 100 f.Kr.-cirka 200 e.Kr.).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin