Historia i praktiken: Statistik i samhället

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5LH907

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Statistik om samhället har sedan 1800-talet haft mycket stor betydelse inom politik, ekonomi och vetenskap. Inte minst är kvantitativa mått avgörande då sådana områden binds samman. Tänk bara på betydelsen av tillväxttal, arbetslöshetssiffror eller rankingar av olika länders skolsystem i dagens samhällsdebatter.

På kursen analyserar vi genom såväl historiska som samtida exempel hur sådan statistik kommer till och används. På så sätt ger kursen kritiska och historiska perspektiv på kvantifieringen, dess mening, makt och effekter i samhället. Kvantitativa resonemang är också grundläggande i historisk forskning. Enkla påståenden som "det var vanligt", "ofta" eller "ett återkommande drag" förutsätter sådana bedömningar. En god orientering kring kvantifiering är därför grundläggande för alla historiker. Kritiska perspektiv på statistik är inte minst nödvändiga för den som själv vill använda sig av kvantitativa metoder. Historiker är ofta beroende av uppgifter som kräver omsorgsfulla källkritiska överväganden.

Sammantaget utvecklar du på kursen såväl din källkritiska förmåga som din förståelse av statistik som samhällsfenomen. En sådan statistisk "läskunnighet" är inte bara viktig i historisk forskning utan mycket användbar inom alla former av samhällsanalys.

Kursen ingår i Historikerprogrammet, men kursen är också tänkt för andra historiestuderande efter B-nivå. Kursen är en av fyra kurser som kompletterar varandra och ger en hel termins fördjupning i centrala färdigheter för studerande i historiska ämnen:

  • Historia i praktiken: Materiell kultur (ges av historiska institutionen)
  • Historia i praktiken: Berättande och historiebruk (ges av institutionen för idéhistoria)
  • Historia i praktiken: Statistik i samhället (ges av institutionen för idéhistoria)
  • Historia i praktiken: Kunskap och politik (ges av ekonomisk-historiska institutionen)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin