Ryska i vetenskapliga texter

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5RY033

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen omfattar praktiska övningar i att läsa och analysera vetenskapliga texter. Även förmågan att på ryska författa abstracts, sammanfattningar av valda artiklar, recensioner, egna konferenspresentationer, och uppsatsavsnitt övas upp i viss mån. Fokus ligger dock på läsning av vetenskapliga texter som är relevanta för den egna forskningsuppgiften.

Distanskursens upplägg: Kursen består av ett antal seminarier som ges i form av videokonferenser och två av dem är obligatoriska. Möjlighet att aktivt delta i diskussionerna är en förutsättning. Utöver dator och internetuppkoppling behövs också headset. Examination sker genom obligatoriska individuella inlämningsuppgifter och två muntliga presentationer.

Anmärkning: Kursen kan komma att ställas in vid för få sökande.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin