Spelforskningsprototyper och speltestning

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5SD305

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen ger en inledning till arbetet med prototyper för spelforskning. Den erbjuder en möjlighet att lära sig hur man utvecklar prototyper för att besvara specifika vetenskapliga frågor och hur man genomför speltestning med prototyper genom att använda såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder. Under kursens gång formulerar du ett förslag till en forskningsfråga och utvecklar en prototyp avsedd att användas för att besvara frågan. Studenterna uppmuntras också att presentera sina prototyper och sitt arbete vid Gotland Game Conference.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin