Artificiell intelligens för spelprogrammering 2

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5SD810

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Denna kurs fokuserar på utveckling av programvara för artificiell intelligens (AI) i datorspel med tonvikt på strategiska spel. I kursen behandlas utveckling av AI för spel med perfekt information (till exempel schack, Othello och AlphaGo) och spel utan perfekt information (till exempel kort- och tärningsspel), inklusive simultana spel och klassiska spelteoretiska koncept såsom Nash-jämvikt.

Programmeringsspråket är C++. Under handledning kommer du att utföra ett relativt fritt valt AI-projekt individuellt eller i grupp.

Distanskursens upplägg: Kursen ges som internetbaserad distanskurs utan fysiska träffar. För att följa kursen behöver du ha tillgång till en dator med internetuppkoppling och kompilator för C++.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin