Spanska B, skriftlig språkfärdighet II

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5SP021

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Campus, Spanska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Spanska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Spanska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Campus, Spanska

Om kursen

Kursen riktar sig till dig som vill förbättra dina skriftliga färdigheter i spanska och fördjupa dina kunskaper om grammatiken.

Fokus ligger på att utveckla förmågan att uttrycka sig skriftligt med högre komplexitet och språklig korrekthet på spanska. Inom kursen tränar du dig i att anpassa din skriftliga produktion till ett urval olika texttyper samt granska och bearbeta dina egna och andras texter med avseende på språklig korrekthet.

Du kan senare tillgodoräkna kursen som en del av Spanska B, 30hp. Kursen får ej medtas i examen tillsammans med Spanska B eller B3.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin