God tillverkningssed

6 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3DR404

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3DR404
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk nuklidteknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Ordförandebeslut Olle Nilsson, 22 augusti 2007
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Behörighetskrav

Kursen Strålskydd och medicinska effekter av strålning, 6 hp, eller motsvarande. Examen om minst 120 p/180 hp inom naturvetenskap (fysik, radiofysik, kemi eller biologi), medicin, farmaci eller annat relevant område.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin