God tillverkningssed

6 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3DR404

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Litteratur

Handouts

E-böcker tillgängliga via UU (open access)

Vetenskapliga artiklar

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin