Objektorienterad programmering med Java

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1DL028

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DL028
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 24 april 2008
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Datorer och programmering eller motsvarande kunskaper i programmering i högnivåspråk såsom Pascal eller C inkluderande pekare/dynamiska strukturer.

Mål

För godkänt betyg ska studenten kunna

  • redovisa en detaljerad förståelse av centrala delar av programspråket Java, till exempel genom att i detalj förklara vad enkla program beräknar.
  • redovisa en översiktlig förståelse av programspråket Java, till exempel genom att lösa enkla programmeringsuppgifter.
  • redovisa en grundläggande förståelse för objekt-orienterad programmering (OOP), till exempel genom att förklara hur lite större programuppgifter kan lösas i OOP och resonera om olika lösningsalternativ.
  • redovisa en översiktlig inblick i Javas standardbibliotek, till exempel genom att skissa hur olika programmeringsproblem kan lösas med hjälp av standardbibliotek.

Innehåll

Programmering i Java. Språkets grunder, klassbegreppet, arv.

Standardbibliotek för datastrukturer, nätverkskommunikation och

grafiska användargränssnitt. Objektorienterad analys och

design. UML. Hjälpmedel för programutveckling.

Undervisning

Självstudier på hemorten med hjälp av instuderingsmaterial,

övningsuppgifter och laborationer. Kommunikation med handledare och

lärare med hjälp av datorer och datornät eller modem samt

telefon. Föreläsningar, seminarier och redovisningar ingår i de

sammankomster som anordnas på institutionen.

Examination

Kursen examineras med muntlig eller skriftlig tentamen och

obligatoriska uppgifter.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej räknas in i examen med Programmeringsteknik II (1TD720, 1TD721, 1TD722, 1TD770, 1TD772).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin