Objektorienterad programmering med Java

10 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1DL028

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Jan Skansholm: Java direkt med Swing. Studentlitteratur.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin