Ledarskap för ingenjörer

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE050

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE050
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 april 2010
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

90 hp godkända kurser inom ingenjörsprogram.

Mål

Efter godkänd kurs skall den studerande:

  • kunna redovisa teoretiska kunskaper inom området Ledning och Ledarskap, samt kunna praktiskt använda dessa
  • kunna analysera samspelet mellan teknik, organisation och ledarskap och dess effekter på arbetsmiljö och effektivitet,
  • ha insikt om den egna personen i grupp- och ledarsammanhang.

Innehåll

Ledningssystem och personligt ledarskap, förändring och utveckling av arbetsorganisationer, företagsorganisatoriska principer och tillämpningar, beslutsfattande och etik, grupprocesser kommunikation, företagsledning och verksamhetsutveckling och aktuella managementteorier.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Tentamen vid kursens slut samt godkända inlämningsuppgifter och projektarbeten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin