Ledarskap för ingenjörer

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TE050

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Alternativ litteratur:

  • Sveningsson, Stefan; Alvesson, Mats, Ledarskap, 1. uppl., Malmö, Liber, 2010Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin