Ledarskap för ingenjörer

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE050

Kod
1TE050
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 februari 2022
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

90 hp inom ingenjörsprogram.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redovisa teoretiska kunskaper inom ledarskapsområdet samt praktiskt använda sig av och kritiskt reflektera kring dessa
  • analysera samspelet mellan teknik, organisation och ledarskap och dess effekter på arbetsmiljö och effektivitet,
  • beskriva sin egna person och roll i grupp- och ledarskapssammanhang.

Innehåll

Introduktion till ledarskapsområdet. Ledarskapets uppkomst och utveckling. Etablerade och framväxande teorier om ledarskap. Ledarskap i olika teknikintensiva sektorer. Gruppdynamik, grupproller och grupprocesser. Följarna och kontexten i ledarskapsprocesser. Etiska och lika villkors aspekter av ledarskap.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Skriftlig examination (2 hp), inlämningsuppgifter (2 hp), aktivt deltagande vid seminarier (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin