Basic Swedish 1

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5PU028

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5PU028
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionen för nordiska språk, 7 juni 2012
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet med undantag för kravet på kunskaper i svenska

Mål

Målet med kursen är att studenter med utländsk förutbildning och annat modersmål än de nordiska språken eller finska skall inhämta grundläggande färdigheter i svenska språket och kunskaper om svenskt samhälle.

Delkurs 1. Läsforståelse och skriftlig färdighet (4,5 hp)

Efter genomgången kurs ska studenterna

  • visa kännedom om grundläggande grammatiska strukturer i svenskan
  • ha ett basordförråd av vardagliga ord och fraser
  • kunna läsa och tillgodogöra sig enkla texter
  • kunna skriva korta enkla texter om sig själva och sin vardag

Delkurs 2. Hörförståelse och muntlig färdighet (3 hp)

Efter genomgången kurs ska studenterna

  • kunna berätta om sig själva och sin vardag
  • kunna muntligt kommunicera på mycket enkel nivå på svenska
  • kunna hjälpligt förstå när de tilltalas om ämnen som rör dem själva och deras vardag
  • kunna övergripande förstå kortare samtal om kända ämnen

Innehåll

Systematisk genomgång och träning av grundläggande grammatiska strukturer på basnivå och uttalsprinciper. Läsning av lärobokstexter. Uttalsövningar. Hörförståelseövningar. Enkla övningar i muntlig och skriftlig kommunikation. Introduktion till svensk universitets- och studiemiljö.

Delkurs 1. Läsförståelse och skriftlig färdighet, 4,5 hp

Delkurs 2. Hörförståelse och muntlig färdighet, 3 hp

Undervisning

Undervisningen ges i form av lektioner och gruppövningar.

Examination

Examination sker fortlöpande under kursens gång. Dessutom examineras delkurs 1 med ett skriftligt prov och delkurs 2 med ett hörförståelsesprov vid slutet av kursen. Tvågradig betygsskala (Godkänd, Underkänd) tillämpas. För godkänt resultat krävs godkända uppgifter under kursens gång samt godkänt resultat på slutproven. För studenter som underkänts i prov anordnas extra provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

Övriga föreskrifter

Kursen är i första hand avsedd för utbytesstudenter på alla nivåer och masterstudenter men i mån av plats kan även andra studenter med utländsk grundutbildning komma ifråga. Kursen kan endast sökas av studerande registrerade vid Uppsala universitet den termin ansökan avser.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin