Basic Swedish 1

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5PU028

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Kurslitteratur

  • Baskurs i svensk grammatik, Uppsala: Institutionen för nordiska språk, 1997Obligatorisk
  • Svenska i Engelska parken: Svenska för utbytesstudenter, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 2011Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin