Klimatologi och klimatologiska arbetsmetoder

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1ME038

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1ME038
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Geovetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 mars 2014
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp inklusive 35 hp matematik och 35 hp fysik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för jordens klimatfördelning på global och regional skala
  • tillämpa metoder att klassificera klimat
  • tillämpa statistiska metoder på stora mängder meteorologiska observationer för att erhålla klimatologisk information
  • koppla klimatsystemets transportprocesser som en följd av klassiska fysikens lagar

Innehåll

Regional klimatologi, klimatklassificering (Köppen, Hendl), allmänna cirkulationen och dess koppling till bevarandet av energi och rörelsemängdsmoment för jord/atmosfärs systemet.

Statistisk bearbetning av meteorologiska observationer, lägesmått, spridningsmått, fördelningar, normalfördelning, Weibullfördelning, sannolikhetsberäkningar, regressionsanalys, korrelationer, homogenisering av mätserier, trendanalys, stadseffekter.

Undervisning

Föreläsningar, statistiska räkneövningar, hemuppgift

Examination

Skriftlig tentamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin