Klimatologi och klimatologiska arbetsmetoder

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1ME038

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Alexandersson, Hans; Bergström, Hans, Klimatologisk statistik med övningsuppgifter, Uppsala, Utgiven vid Inst. f. geovetenskaper, Uppsala universitet, 2005Obligatorisk
  • Rohli, Robert V.; Vega, Anthony J., Climatology, Sudbury, Mass., Jones and Bartlett Publishers, c2008Obligatorisk

Kompendiet i Klimatologisk statistik kommer även att finnas på engelska

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin