Logik

6 hp

Kursplan, Grundnivå, 5FT066

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5FT066
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teoretisk filosofi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 12 februari 2015
Ansvarig institution
Filosofiska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studentent besitta grundläggande kunskaper i logik.

Innehåll

Kursen utgör en första inledning till logiken. Satser och argument, logisk sanning och giltighet. Formella språk. Formalisering av satser och argument i naturliga språk. Syntax och semantik. Satslogikens grunder och orientering om predikatlogiken. Något om mängder och relationer.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar.

Examination

Examinationen sker genom en traditionell salsskrivning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin