Logik

6 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5FT066

Huvudgrupp 1

Kurslitteratur

Kursmaterial kommer att finnas tillgängligt i Studentportalen. Böckerna nedan är för ev. läsning utöver kursfordringarna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin