Logik

6 hp

Kursplan, Grundnivå, 5FT066

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5FT066
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teoretisk filosofi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 6 maj 2019
Ansvarig institution
Filosofiska institutionen

Allmänt

Kursansvarig institution är Filosofiska institutionen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studentent besitta grundläggande kunskaper i logik och kunna:

  • uppvisa kännedom om grundläggande egenskaper hos relationen logisk följd och hos begreppen logisk sanning, logisk ekvivalens, och logisk konsistens, samt hur dessa begrepp är relaterade till varandra
  • förstå distinktionen mellan objektspråk och metaspråk
  • översätta mellan naturligt språk och det satslogiska språket
  • avgöra om ett argument är satslogiskt giltigt, både med hjälp av sanningstabeller och semantiska tablåer
  • utföra härledningar av satslogiskt giltiga argument
  • översätta mellan naturligt språk och det predikatlogiska språket
  • avgöra om en sats i det predikatlogiska språket är sann i en given modell
  • uppvisa grundläggande kunskaper om mängder, relationer och funktioner

Innehåll

Kursen utgör en första inledning till logiken. Satser och argument, logisk sanning och giltighet. Formella språk. Formalisering av satser och argument i naturliga språk. Syntax och semantik. Satslogikens grunder och orientering om predikatlogiken. Något om mängder och relationer.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar.

Examination

Examinationen sker genom en traditionell salsskrivning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin