Introduktion till urdu I

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5HD600

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5HD600
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Indologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 18 juni 2015
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen kan läsas på tredje eller femte terminen inom huvudområdet indologi. Kursen ges också som fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och ett språk 3, Engelska 6 eller ett språk steg 3, Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Mål

Kursen avser att förmedla grundläggande kunskaper i urdu.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

- beskriva huvuddragen i ortografi, fonologi och elementär morfosyntax med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi,

- använda ett reversibelt transkriptionssystem för skriftsystemet nastaliq,

- behärska vissa av huvuddragen i urdu-grammatik,

- läsa elementära texter på urdu med ett begripligt uttal,

- ta ut satsdelar och analysera ordformer i några givna elementära texter på urdu.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till det väsentligaste av urdus moderna skriftstystem nastaliq, ljud- och formlära samt grunderna i syntax och grammatik.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Fortlöpande examination och salsskrivning

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin