Introduktion till urdu I

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5HD600

Kod
5HD600
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Indologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 september 2021
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Mål

Kursen avser att förmedla grundläggande kunskaper i urdu.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • beskriva huvuddragen i urdus ortografi, fonologi och elementär morfosyntax med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi
  • använda ett reversibelt transkriptionssystem för skriftsystemet nastaliq
  • behärska vissa av huvuddragen i urdugrammatik
  • läsa elementära texter på urdu med ett begripligt uttal
  • ta ut satsdelar och analysera ordformer i några givna elementära texter på urdu.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till det väsentligaste av urdus moderna skriftstystem nastaliq, ljud- och formlära samt grunderna i syntax och grammatik.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och examinatoriska moment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Fortlöpande muntlig och skriftlig examination och skriftligt prov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin