Samtida transformationer av utbildningssystem

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 4PE285

Kod
4PE285
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Utbildningssociologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 6 oktober 2022
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ingår i Masterprogrammet i utbildningssociologi och Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning utbildningssociologi. Den kan också ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

  • redogöra för framväxten av nya styrningsmodeller och analysera hur dessa förändrat samtida utbildningssystem
  • jämföra utbildningssystemens transformationer i olika länder och analysera likheter och skillnader avseende struktur, organisering och användning
  • analysera hur utbildningens omorganisering såsom marknadisering, privatisering och internationalisering förändrat villkoren för institutioner, professioner och sociala grupper
  • genomföra kortare muntliga presentationer

Innehåll

Kursen behandlar samtida transformationer av utbildningssystem i olika länder. Det är särskilt framväxten av nya styrmodeller och utbildningens marknadisering, privatisering och internationalisering som står i fokus och hur detta förändrat villkoren för utbildningsinstitutioner, professioner och sociala grupper.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin