Akutmedicin och medicinsk teknik inom akutsjukvård

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3KR300

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Huvudgrupp 2

  • Tillkommer vetenskapliga artiklar och avhandlingarObligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin