Nationalekonomi B: Utvecklingsekonomi

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2NE675

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Perkins, Dwight H.; Radelet, Steven; Lindauer, David L., Economics of development, 6. ed., New York, N.Y., Norton, cop. 2006Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin