Inkludering och exkludering i specialpedagogiska sammanhang

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 4PE051

Det finns en senare version av litteraturlistan.

4PE051 Inkludering och exkludering i specialpedagogiska sammanhang, 7,5 hp. Fastställd 2012-04-12

Litteraturlistan gäller fr.o.m. höstterminen 2012.

Huvudgrupp 2

Huvudgrupp 3

Artiklar ca 200 s. En avhandling väljs i samråd med läraren.

Totalt ca 1300 sidor

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin