Avancerad forskningspraktik

30 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3MR001

Huvudgrupp 1

Kurslitteraturen utgörs av utdelat material i samband med de olika föreläsningarna samt vetenskapliga artiklar och böcker relevanta för seminarieämnen och forskningsprojekt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin