Inkludering och exkludering i specialpedagogiska sammanhang

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 4PE051

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

En avhandling väljs i samråd med läraren.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin