Franska C1

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5FR023

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 poäng; obligatorisk)

  • Boysen, Gerhard, Fransk grammatik, Lund, Studentlitteratur, 1996Obligatorisk (Köps på institutionen.)
  • Riegel, Martin; Pellat, Jean-Christophe.; Rioul, René., Grammaire méthodique du français, 5. éd., Paris, Presses universitaires de France, 2014Obligatorisk
  • Rey, Alain, Le Petit Robert micro: dictionnaire d'apprentissage de la langue française, Paris : Le Robert, ISBN: 978-2-32100-213-0, 2013Obligatorisk

Dessutom rekommenderas

Delkurs 2. Examensarbete (15 poäng; obligatorisk)

Övrig litteratur fastställs i samråd med examinator.

Delkurs 3. Språkvetenskap II (7,5 poäng; valfri)

Kurslitteraturen bestäms av examinator

Referenslitteratur

Övrig litteratur fastställs i samråd med examinator.

Delkurs 4. Literaturvetenskaplig teori och metod (7,5 poäng; valfri)

Referenslitteratur och rekommenderad litteratur:

En kompletterande specifik lista delas ut av läraren inför läsningen av varje verk.

Delkurs 5. Språket och litteraturen under medeltiden (7,5 poäng; valfri)

Rekommenderad litteratur

Ordbok:

Ordböcker

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin