Projekt och ledarskap

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5SD950

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Tillkommer ytterligare litteratur om ca 500 sidor

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin