Konflikt och religion

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5RT012

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1: Konflikt eller samexistens?

Delkurs 2: Krig och terror

Delkurs 3: Fred och socialt ansvar

Delkurs 4: Religionskritik och rättvisa

  • Rorty, Richard; Vattimo, Gianni, The future of religion, New York, Columbia University Press, 2005Obligatorisk
  • Stenmark, Mikael, Religioner i konflikt: relationen mellan kristen och muslimsk tro, 1. uppl., Stockholm, Dialogos, 2012Obligatorisk
  • Arendt, Hannah; Kohn, Jerome, Essays in understanding, 1930-1954, 1. ed., New York, Harcourt, Brace & Co, 1994Obligatorisk ((utdrag ur "Essays in Understanding, 1930–1954", t ex 'Religion and Politics') https://archive.org/stream/HannahArendtEssaysInUnderstanding19301954/%5BHannah_Arendt%5D_Essays_in_Understanding,_1930–1954_djvu.txt)
  • Nietzsche, Friedrich, Den glada vetenskapen, [Ny utg.], Göteborg, Korpen, 2011Obligatorisk
  • Levi, Primo, Är detta en människa?, Stockholm, Bonnier, 1988Obligatorisk
  • Samt artiklar enligt kursgivande lärares anvisning., Teologiska institutionenObligatorisk ((bl a utdrag ur Religion och konflikt, gemensam kursbok av Thomas Lindgren).)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin