Programvaruutveckling - processer och metoder

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IS204

Huvudgrupp 1

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin