Spanska C

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5SP008

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet

Referenslitteratur

Delkurs 2. Litteraturkunskap 1

Referenslitteratur

Delkurs 3. Examensarbete

Övrig litteratur fastställs i samråd med examinator.

Ordböcker:

Dessutom rekommenderas någon av följande enspråkiga ordböcker:

Diccinoario de la lengua española (Real academia española) finns som app (gratis) för Apple, Android och Windows Phone

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin