Fördjupning i semitiska texter

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5AA915

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Bekins, Peter. Introduction to the Northwest Semitic Inscriptions. Handout available free on the Internet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin