Beräkningsvetenskap II

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TD395

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Huvudgrupp 2

Kompendium:

Andreas Hellander:

Stochastic Simulation and Monte Carlo Methods.

TDB, 2009

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin