Konflikt och religion

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5RT012

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1: Konflikt eller samexistens?

Delkurs 2: Krig och terror

Delkurs 3: Fred och socialt ansvar

Delkurs 4: Religionskritik och rättvisa

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin