Examensarbete i engelska C

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5EN009

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Amerikansk och engelsk litteraturvetenskaplig inriktning

Referens- och fördjupningsmaterial

Eget material valt inom aktuellt ämnesområde.

Språkvetenskaplig inriktning

Basläromedel

Kompendium med språkvetenskapliga artiklar om metod och teori med särskild inriktning på kontrastiva översättningsstudier samt studier om språk och kön.

Eget material valt inom aktuellt ämnesområde.

Referensläromedel

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin