Mekanik KF

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1FA602

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Bedford, Anthony; Fowler, Wallace L.; Ahmad, Yusof., Engineering mechanics.: Dynamics, 5th ed. in SI units., Singapore, Prentice Hall, 2008Obligatorisk (Supplement: Mekanik I (särtryck ur "Statics" av Bedford-Fowler). Boken och supplementet säljs tillsammans i paket av bokhandlare i Uppsala.)
  • Morin, David, Problems and Solutions in Introductory Mechanics, Harvard University, 2014Obligatorisk
  • Nordling, Carl; Österman, Jonny, Physics handbook for science and engineering, 8., [rev.] ed., Lund, Studentlitteratur, 2006Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin