Medie- och kommunikationsvetenskap C: Kommunikationsteori och organisationer

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IV169

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Tillkommer valda delar ur:

Artiklar och kapitel inkl CCO-texter, medialisering, digitalisering

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin