Medie- och kommunikationsvetenskap C: Teori i journalistikstudier

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IV170

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Reese, S. (2016-08-31). Theories of Journalism. Oxford Research Encyclopedia of Communication.

Artiklar och bokkapitel, ca 500 sidor.

Referenslitteratur

Bensman, J. and Lilienfeld, R., 1969. Phenomenology of journalism. Diogenes, 17(68), pp.98-119.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin