Svenska I för grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 4PE012

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Aktuell läroplan och aktuella kursplanerna för grundskolan.

Skönlitteratur som behandlar identitetsskapande och som är relevant för åldersgruppen.

Ca 50 sidor artiklar.

Referenslitteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin