Ledarskap och kultur

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TG293

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Artiklar tillhandahållna av kursansvarig lärare tillkommer.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin